BİLİMSEL PROGRAM


16 Aralık 2023
08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu - Prof. Dr. Ersoy KONAŞ
TPRECD Başkanı - Prof. Dr. Cenk DEMİRDÖVER
Başkent Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD Başkanı - Prof. Dr. Çağrı UYSAL
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı - Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Başkent Üniversitesi Rektörü - Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurul Başkanı - Prof. Dr. Mehmet Haberal
09:00-10:15 GİRİŞ
09:00-09:15 Kraniomaksillofasiyal bölge anatomisi - Can PELİN
09:15-09:30 Kırıklara özel insizyonlar ve kırık iyileşmesi - Murat KARA
09:30-09:45 Kırık iyileşmesinin biyomekaniği - Kemal UĞURLU
09:45-10:00 Kırık onarımında kullanılan biyomateryaller - Zekeriya TOSUN
10:00-10:15 Maksillofasiyal travmada plastik cerrahi ile ortodonti işbirliği - Cenk Ahmet AKCAN
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-12:15 MANDİBULA
10:45-11:00 Simfizis, parasimfizis ve korpus kırıkları - Ersoy KONAŞ
11:00-11:15 Angulus fraktürleri - Ufuk EMEKLİ
11:15-11:30 Kondil ve subkondiler bölge kırıkları - Hakan ARSLAN
11:30-11:45 Edentülöz mandibula kırıkları /kırık onarımında minimal invazif tespit yöntemleri - Emin MAVİLİ
11:45-12:00 Pediatrik mandibula kırıkları - Göktekin TENEKECİ
12:00-12:15 İntermaksiller fiksasyon yöntemleri - Erol KOZANOĞLU
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 ÜST VE ORTA YÜZ
13:30-13:45 Frontal sinüs kırıkları - Abbas ALBAYATİ
13:45-14:00 Burun ve Nazoorbitoethmoidal bölge kırıkları - Bora Edim AKALIN
14:00-14:15 Maksilla ve Le Fort kırıkları - Sinan ÖKSÜZ
14:15-14:30 Orbita taban kırıkları - Burak ÖZKAN
14:30-14:45 Panfasiyal kırıklar - Ersin GÜR
14:45-15:00 Zigomatik ark ve Zigomatikomaksiller kompleks kırıkları - Zeki GÜZEL
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 KRANİOFASİYAL ANOMALİLER
15:30-15:45 Ateşli silah yaralanmaları sonrası onarım - Burak KAYA
15:45-16:00 Konjenital kraniofasiyal anomaliler - Gökhan TUNÇBİLEK
16:00-16:15 Kraniosinostoz cerrahisi - Mert ÇALIŞ
16:15-16:30 Diğer kraniofasiyal osteotomiler (monoblok, orbital box, fasiyal bipartisyon) - İbrahim VARGEL
17 Aralık 2023
09:00-17:00 PRATİK UYGULAMA
Abbas ALBAYATİ
Ahmet DEMİR
Burak KAYA
Burak ÖZKAN
Bülent SAÇAK
Cenk DEMİRDÖVER
Çağrı UYSAL
Emin MAVİLİ
Ersin GÜR
Ersoy KONAŞ
Gökhan TUNÇBİLEK
Göktekin TENEKECİ
Hakan ARSLAN
Hüseyin GÜNER
İbrahim VARGEL
Kemal FINDIKÇIOĞLU
Kemal UĞURLU
Mert ÇALIŞ
Murat KARA
Serhan TUNCER
Sinan ÖKSÜZ
Uğur Anıl BİNGÖL
Zekeriya TOSUN
Zeki GÜZEL